Anistemi is 'n nuwe generasie aftreeoord

Ons versorgings model is gebaseer op TUISVERSORGING .Alle dienste word aan u gelewer in die bekende omgewing van u woning,  ongeag waar u in die oord bly.

Ons het tans 'n dagsorgkliniek in die oord . Dit word beman deur 'n hoogs opgeleide suster en word bygestaan deur 'n bekwame stafverpleegster. Hulle sien om na die welstand van ons inwoners, het sy dit medies ,emosioneel of psigies van aard is.

Na die afhandeling van fase 4 sal die permanente dagsorgkliniek op die toegekende perseel opgerig word.

In ons oord sal u nie 'n "frailcare" vind nie en ons beplan ook glad nie om dit op te rig nie, want ons huidige stelsel van tuisversorging hanteer inderdaad verswaktesorg behandeling in die gerief van u eie woning.

Soos die bekende Syd Eckley telkemale gesê het "ouderdom is nie n siekte nie", en daarom wil ons hê dat u menswaardigheid hoog geag word.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.